Lesmateriaal voor coaches

Al ons lesmateriaal is gratis. Je kan een aanvraag doen door je naam, voornaam, postcode, geboortejaar, mailadres en functie op te geven. Nadien worden de documenten per mail verstuurd. Wij houden graag het overzicht op het aantal aanvragen en verspreiding van deze tools.

Vernieuwde en uitgebreide HANDLEIDING voor coaches

In deze handleiding vindt u materiaal om met een hele klas of enkele leerlingen aan de slag te gaan. Deel 1 bestaat uit theorie (wat is debatteren, wat is een argument?) en in deel 2 vindt u een heel arsenaal aan activerende werkvormen. De activerende werkvormen zijn opgedeeld volgens de retoriek van Aristoteles:

spreken met overtuiging (ethos) – het publiek beroeren (pathos) – correct leren argumenteren (logos)

Daarnaast zijn ook nog overkoepelende debatvormen terug te vinden waarin al het voorgaande samenkomt. In de handleiding werd een gloednieuwe matrix toegevoegd waarmee je als docent gemakkelijk zelf alternatieve lessenreeksen kan samenstellen.

Lesvoorbereidingen – on hold

Als voorbereiding op de debatwedstrijd 2019 werkte Hujo in totaal 8 lesvoorbereidingen over debatteren voor de 3de graad uit. Momenteel zijn de lesvoorbereidingen nog in de evaluatiefase en nog niet beschikbaar voor coaches. Toch geven we hieronder alvast graag wat informatie mee met betrekking tot de lesvoorbereidingen.

Om de werklast op leerkrachten met interesse in de debatwedstrijd te verlichten, werden deze lesvoorbereidingen voorzien van relevante  procesdoelenvakoverschrijdende eindtermen en lesdoelstellingen. Samen omvatten deze lesvoorbereidingen een korte en een lange lessenreeks waarin de leerlingen alle cruciale debatvaardigheden volgens Aristoteles kunnen inoefenen. Die zijn: ethos: een goede indruk maken, pathos: het publiek beroeren  en logos: correct argumenteren.

De korte lessenreeks beslaat in totaal 4 lesuren van 50 minuten (of 2 lesblokken van 100 minuten). Deze vormen een korte kennismaking met alle cruciale aspecten en basisvaardigheden van het debatteren. Allereerst wordt aan elk van de pijlers uit Aristoteles driedeling 1 lesuur gespendeerd. Een 4de lesuur sluit tenslotte af met overkoepelende debatoefeningen waarin al de voorgaande vaardigheden worden geïntegreerd.

De lange lessenreeks beslaat in totaal 8 lesuren van 50 minuten of 4 lesblokken van 100 minuten. Deze lessenreeks is een uitbreiding op de korte lessenreeks: zij bevat dezelfde inhoud en structuur maar bouwt erop verder door per luik 1 lesuur met extra activerende werkvormen toe te voegen. Deze lessenreeks is geschikt als gedegen, praktijkgerichte training in alle aspecten van het debatteren.

Voor beide lessenreeksen hebben we bovendien een document met stellingen voorzien die aansluiten op de thema’s van de debatwedstrijd van 2019. Deze kunnen gebruikt worden tijdens alle activerende werkvormen waarin de leerlingen met stellingen aan de slag moeten gaan.

In de lesvoorbereidingen verwijzen wij regelmatig naar onze docentenhandleiding.

Debatteren, debatteren… Wie z’n best doet, zal het leren! Succes!