Stellingen

In 2017 bevroeg de Vlaamse Jeugdraad jongeren over de onderwerpen waar ze van wakker liggen. Hieruit kwamen tien thema’s naar voor. Hujo baseerde zich hierop en kwam tot drie grote clusters, elk met een aantal stellingen. Neem vlug een kijkje naar de stellingen hieronder! We maakten ook een handig overzicht met alle stellingen op een rijtje.

Hoe begin je met de voorbereiding van deze stellingen? Wij helpen jullie graag op weg! Wij verzamelden enkele interessante artikels waar jullie hopelijk inspiratie uit opdoen om met de acht stellingen aan de slag te gaan! Veel succes!

 

Onder elke stelling staat er een kleine inleiding van wat de stelling inhoudt met daaronder enkele citaten uit de bronnen die terugslaan op de betreffende stelling.

Cluster 1: GOED IN JE VEL

Porno is voor iedereen in een paar keer klikken bereikbaar op het internet. Knack constateert dat er door de overvloed aan porno voor ouders en scholen werk aan de winkel is. Heeft het kijken van porno op jonge leeftijd een slechte invloed op jongeren?

Bronnen:

“Wie veel porno kijkt, riskeert een beperkte hersenactiviteit.” – KNACK

“Sommige lieve, brave jongens van zestien jaar oud denken dat een vrijpartij pas eindigt als ze klaarkomen in het gezicht van het meisje. ‘Waar anders?’ vroegen ze mij. En die meisjes zitten erbij als de jongens dat vertellen, en die weten blijkbaar ook niet beter. De jongens hebben zo veel bravado dat de meisjes denken dat ze wel gelijk zullen hebben. En die jongens willen alleen maar goede minnaars zijn.” – DE MORGEN

“Door het kijken van pornografische beelden, word je onbewust geprogrammeerd. Je gaat vrouwen zien als objecten met een minderwaardige rol ten aanzien van de man.” – MENS & GEZONDHEID

“Ook het idee dat vrouwen door porno in de Vlaamse slaapkamer herleid worden tot opgespoten seksslavinnen, raakt volgens de Gentse studie kant noch wal. Mensen van generatie Y (geboren 1986-2001) die meer naar internetporno kijken, hebben zelfs positievere attitudes ten opzichte van de andere sekse, in vergelijking met wie minder porno kijkt.” – DE MORGEN

“Het bleek dat in landen met een coulanter pornobeleid, het aantal seksuele geweldsdelicten zoals verkrachting en aanranding gelijk bleef of zelfs daalde. In landen waar pornogebruik aan banden werd gelegd, steeg het seksuele geweld.” – VOLKSKRANT

Een enquête van de Vlaamse Jeugdraad wijst uit dat liefst 38 procent van de Vlaamse jongeren tussen 14 en 25 met psychische problemen kampt. 60 procent geeft daarbij als oorzaak dat ze niet aan de hoge verwachtingen vrezen te voldoen. Zijn de verwachtingen die gesteld worden door de omgeving te hoog?

Bronnen

“De resultaten zijn behoorlijk alarmerend. 38 procent van deze jongeren voelt zich slecht, in die mate dat het hun functioneren belemmert.” – DE MORGEN

“Jongeren voelen druk om aan het perfecte plaatje te voldoen” – NOS

“Hoge verwachtingen zorgen er ook voor dat jongeren ambitieus en creatief te werk gaan. Sommige jongeren starten al heel jong een bedrijf omdat zij bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in ICT en inzien dat zij daar werk van kunnen maken. Vooral bij het ontwikkelen van apps kom je enorm veel jonge experts tegen. De ambitie en het zakelijke bewustzijn zorgen ervoor dat jongeren zo jong al zo ver kunnen komen.” – ALLES OVER JONGEREN

“En gisteren, opeens, stelt de OESO in hun driejaarlijks PISA-rapport vast dat de Vlaamse jongeren in vergelijking met de meeste andere landen net weinig stress of druk ervaren. We moeten ons misschien wel zorgen maken over het feit dat onze jongeren bij de minst ambitieuze zijn, met wat slechte wil kan je dit zelfs zien als dat misschien te weinig druk ervaren of zichzelf opleggen.” – KNACK

 

Harddrugs zijn volgens de overheid een probleem in onze samenleving door het criminele circuit en de verwoestende effecten die het kan hebben op het leven van mensen. Veel drugsverslaafden zijn op zichzelf aangewezen of hebben moeite om hulp te zoeken of te vinden. Moet de overheid een actieve rol gaan spelen om het drugsprobleem aan te pakken?

Bronnen

“Een omstreden methode waarbij aan heroïne-verslaafden die niet in staat zijn af te kicken gratis heroïne wordt verstrekt, blijkt uiterst succesvol.” – BNNVARA

“Druggebruikers kunnen al bij verschillende organisaties steriel materiaal verkrijgen, maar vaak heerst de schrik om mensen aan te spreken. De steriboxen zijn volledig anoniem en dus laagdrempelig. Zelfs in gegoede wijken blijken ze een succes, want niet enkel in verloederde buurten zijn drugverslaafden aanwezig.” – Het Laatste Nieuws

“Het wordt gezien als een gezondheidsprobleem.” – Wel Ingelichte Kringen

Cluster 2: GROEN ACHTER DE OREN

België telt meer dan vijftien dierentuinen waar bezoekers dieren en hun gedrag kunnen bewonderen. Dierentuin spelen een educatieve rol in de voorlichting van bezoekers maar toch is er ook kritiek op de dierentuin. Hoe kijk jij aan tegen de dierentuin?

Bronnen

“Het punt dat ik hiermee wil maken is dat dierenwelzijn nooit op de eerste plaats komt in een dierentuin. Centraal staat de productieve verhouding. Dieren moeten geld opbrengen in een zoo.” – KULeuvenBlogt

“Uit het onderzoek blijkt dat meer dan tachtig procent van de bestudeerde zoogdiersoorten een langer leven beschoren waren in de dierentuin.” – Scientias

“Telkens rijst de vraag: waartoe dient de dierentuin, en is die nog wel van deze tijd?” – EOS

Tijdens jouw leven maak je mee dat er 8 miljard mensen op aarde wonen. Er zijn schattingen die uitgaan van een wereldbevolking van meer dan 11 miljard mensen in 2100. We vragen al veel van de aarde en de vraag is hoe we in de toekomst onze aarde leefbaar houden.

Bronnen

“Geboortebeperking moet bespreekbaar zijn. Zo veel mogelijk kinderen hebben, is onverantwoord.”
“In een vrije samenleving is het krijgen van een kind een recht en een rijkdom waarover niet onderhandeld wordt.” – Knack

“Ja, we mogen best nadenken of het verstandig is kinderen te krijgen (en hoeveel) in een wereld waar klimaatverandering aan de orde is. Maar laten we eerst beginnen met datgene waarop we vandaag invloed hebben: minder vliegen, minder vlees eten, minder fossiele brandstoffen verstoken.” – RTL

“Ja. Overbevolking is zeker een probleem. De vergrijzing trouwens ook, al gaat het hier om een ander belang. Ja, wellicht is beter om de wereldbevolking niet te laten groeien en heb ik geen enkel “recht” op mezelf milieuvriendelijk noemen omdat ik dit wel doe. Op milieuvlak gaat de wereld deze mensenmassa niet aankunnen, en op sociaaleconomisch zal pais en vree ook steeds verder te zoeken zijn. Maar in mijn ogen is het eigenlijke probleem is de combinatie van de hoeveelheid mensen + de huidige manier van leven. En waar een probleem een optelsom is van 2 factoren, zijn er ook 2 oplossingen mogelijk.” – geertruurzaam.be

Cluster 3: GEEF DIVERSITEIT EEN KANS

De bekende Vlaamse tv-journalist Van Spilbeeck gaat sinds kort als vrouw door het leven. Ze wordt daarmee een boegbeeld voor transgenders in België. Nu is het in België mogelijk om vanaf de puberteit aan hormoontherapie te beginnen. Tegenstanders vinden dit te jong om weloverwogen een heel bepalende keuze te kunnen maken.

Bronnen

“Vanaf 16 jaar kunnen eventueel hormonen worden gegeven waardoor het lichaam ontwikkelt in de richting van het gewenste geslacht. Eens men hiermee begint gebeuren er wel onomkeerbare veranderingen.” – De Maakbare Mens

“Het is pas vanaf het intreden van de puberteit dat er eventueel gestart wordt (mag worden) met een hormonale behandeling.” – Transgender Info

“Ook minderjarigen moeten van geslacht kunnen veranderen”

“Wie in België een ander geslacht op de identiteitskaart wil, moet verplicht langs bij de psychiater, een medische kuur ondergaan en zich laten steriliseren. En in de praktijk ook minstens achttien jaar zijn. ‘Een schending van de mensenrechten,’ klaagt Amnesty International aan, dat oproept voor soepelere regels. ’Transgenders zijn geen zieke mensen.’” – De Standaard

Koning Leopold II van België kreeg Congo bij de Koloniale Conferentie van Berlijn in 1884, waarbij Afrika werd verdeeld onder de grootmachten, als kroonbezit toegewezen. Tijdens de koloniale periode in de Belgische geschiedenis zijn er vele gruweldaden begaan. Om aan de enorme vraag naar rubber te voldoen perste het koloniale bewind de inheemse bevolking uit tot het uiterste. We debatteren over de impact hiervan.

Bronnen

“Massamoordenaars als Leopold II plaats je niet op een voetstuk. Als Belg van Congolese afkomst is het kwetsend om anno 2017 in België geconfronteerd te worden met standbeelden en straatnamen die naar koning Leopold II verwijzen.” – Knack

“Het is niet verrassend dat er in België protest komt tegen de monumenten voor Leopold II vanwege de massamoord die hij aanrichtte in Congo. Maar wat doen we dan met de monumenten voor veldmaarschalk Foch of andere bevelvoerders in de Eerste Wereldoorlog? Wat met het Woodrow Wilsonplein in Gent? Wat met de normen en waarden van Rubens, Keizer Karel, Jozef II? Mogen dan nog straten naar hen verwijzen? Hoe ver kan je hier in gaan? Mij lijkt het beter dat we inzetten op historisch onderzoek dat deze figuren kadert in hun context.” – Knack

“Als stad wilden we niet wegblijven uit het debat, maar ook niet vervallen in extremen: het monument volledig verwijderen zou de geschiedenis in al zijn facetten ontkennen, net als het monument in zijn huidige vorm ongemoeid laten” – Het Nieuwsblad

“In plaats van het schilderij weg te stoppen, kan het juist nuttig zijn om het te tonen en mensen erop te wijzen dat ons land dat hoofdstuk minder fraaie koloniale geschiedenis met zich meedraagt.” – Het Laatste Nieuws

 

Ons land kent vele prachtige musea. Student Charlotte Nackom constateert in haar scriptie dat musea kampen met een negatief imago, zeker naar jongeren toe. Is het gratis maken van musea voor jongeren tot 26 jaar een goed idee?

Bronnen

“Het is goed dat musea voor kinderen niet gratis toegankelijk zijn geworden, zoals in 2008 nog het plan was. Uit onderzoek van de Nederlandse Museumvereniging blijkt dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan destijds geraamd (geen 5,4 miljoen euro maar 9 miljoen) en dat bovendien het effect veel geringer zou zijn dan destijds werd gedacht.” – NRC

“In Groot-Brittannië zijn de gratis musea een overweldigend succes. Bezoekersaantallen zijn verviervoudigd, waaronder ook jongeren en allochtonen. Het argument dat we dan ook andere voorzieningen gratis zouden moeten maken, zoals opera en theater, klinkt sympathiek. Wellicht komt er een tijd dat ook die voorzieningen beter toegankelijk worden.” – SP Nederland