Stellingen

De stellingen waarover jullie vurig zullen kunnen debatteren zijn:

Jong Kapitaal:

 • Connector.

  1. Alle Belgen moeten een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgen

 • Connector.

  2. Een vierdaagse werkweek is goed voor ons land

 • Connector.

  3. Werknemers moeten het recht krijgen om buiten de werktijd onbereikbaar te zijn voor de werkgever

 • Connector.

  4. Een verlaging van het minimumloon voor kortgeschoolde jongeren met weinig ervaring is een goede zaak

 • Connector.

  5. De overheid moet enkel studies financieren waar studenten een baan mee kunnen vinden

 • Connector.

  6. Jongeren die een inschakelingsuitkering aanvragen moeten een verplichte tegenprestatie leveren door vrijwilligerswerk te doen

 • Connector.

  7. Culturele ontwikkeling is belangrijker voor een land dan economische groei

Democratie:

 • Connector.

  8. Jongeren moeten kunnen stemmen vanaf 16 jaar

 • Connector.

  9. Politieke partijen moeten verplicht worden om hun kandidatenlijsten te laten bestaan uit 50% vrouwen en 50% mannen

 • Connector.

  10. Gemeenteraden moeten worden verkozen door een loting uit kiesgerechtigde burgers

 • Connector.

  11. De Europese Unie moet EU-lidmaatschap garanderen aan regio’s binnen de EU die zich willen afsplitsen

 • Connector.

  12. Het volk moet met een referendum nieuwe verkiezingen af kunnen dwingen

 • Connector.

  13. Ook in België moeten peilingen verboden worden in de aanloop naar verkiezingen

 • Connector.

  14. Rusland zal zich nooit ontwikkelen tot een echte democratie