De eerste Digitale Debatwedstrijd

Dit artikel (met de audio-opnames) werd verzorgd door Louise Dereumaux, studente journalistiek.

“Je kan fake news niet tegenhouden.” Zo heeft Wigdan haar slotbetoog beëindigd tegen het pro-team. Er werd gedebatteerd over de stelling “Het bewust en onbewust doorsturen van fake news moet strafbaar worden” op het communicatieplatform Zoom. De eerste voorronde van de Digitale Debatwedstrijd was een succes.

Om twee uur zou het laatste debat van de week plaatsvinden. Twee juryleden en een technisch moderator zitten stil voor hun camera als twee leden toegevoegd worden aan de ‘Zoom meeting’. Rechts bovenaan staat Timmy en links beneden staat Emma. Ze worden begroet, maar het debat kan niet beginnen want er ontbreken nog twee leden.

Marte (technisch moderator) vertelt over De Digitale Debatwedstrijd

Het is kwart na twee en Wigdan komt binnen. Ze excuseert zich en legt uit dat haar vriendin niet te contacteren is. Rob, een jurylid, stelt voor om een éénmansteam te vormen. Wigdan gaat akkoord en het is tijd om te beginnen.

Marte, de technisch moderator, legt kort uit hoe alles zal verlopen en verklapt de stelling: “Het bewust en onbewust doorsturen van fake news moet strafbaar worden.” De teams zullen nu geloot worden om te weten te komen welke kant ze moeten verdedigen. Emma en Timmy zijn pro en Wigdan is contra. Ze krijgen 30 minuten tijd om zich voor te bereiden.


Als alle teams terugkomen in de ‘Zoom meeting’, is het tijd voor het openingsbetoog. Het pro-team mag beginnen met hun argumenten voor te leggen en daarna zal contra aan de beurt zijn. Emma en Timmy spreken afwisselend en gebruiken hun volle drie minuten tijd. Daarna is het aan Wigdan, ze spreekt over vrijheid van meningsuiting en haalt zelfs getallen en percentages boven. Zij praat net geen anderhalve minuut.

Wigdan deelt haar mening.

Als beide teams uitgepraat zijn, krijgen ze nog eens vijf minuten de tijd om hun verweerbetoog voor te bereiden. Het verweerbetoog van beide teams is sterk en goed onderbouwd. Ze hebben beiden ruim gebruik gemaakt van de tijd die ze kregen. Wigdan heeft zelf van de gelegenheid gebruik gemaakt om het pro-team te complimenteren over haar verdediging.

Tot slot krijgen beide teams nogmaals twee minuten om te overleggen en hun slotbetoog voor te bereiden. Het is kwart na drie als beide teams klaar zijn met debatteren. De juryleden verlaten de Zoom meeting om te beraadslagen. Het is stil. Het duurt niet lang voordat de stilte onderbroken wordt door de juryleden die terug binnenkomen.


Ineke, een jurylid die zelf ooit deelnemer was, begint: “Ik heb meer gekeken naar de presentatie en de argumentatie.” Wigdan had een goed volume, maar kwam net iets minder overtuigd over. Over het pro-team zei ze dat ze goed konden samenwerken, maar vond dat het ook iets overtuigender kon.

Rob, het andere jurylid, vond het tof dat er veel voorbeelden gegeven werden en gaf enkele tips. Nadat iedereen uitgesproken was, nam Marte het woord. “Bedankt dat jullie hier allemaal konden samenkomen. Maandag zullen jullie punten gepubliceerd worden.” De teams waren enthousiast, maar wel gedeisd. Iedereen was blij met het debat dat gevoerd is, maar ze zijn ook blij dat het gedaan is. Een half uur na tijd sloten ze allemaal de Zoom meeting af.


Emma en Timmy delen hun mening

Op 11 – 12 en 13 mei gaat de 2e voorronde van de Digitale Debatwedstrijd door. Inschrijven is nog mogelijk tot 7 mei – 23u55 via deze link.