De finale van de Digitale Debatwedstrijd

Tijdens de finale van de Digitale Debatwedstrijd werd er gedebatteerd voor een plaatsje in de fysieke debatwedstrijd in het Vlaams Parlement. Timmy en Emma hebben online tegen Senne en Linus gedebatteerd op het communicatieplatform Zoom over de stelling “In het onderwijs van de toekomst krijgen leerlingen twee dagen in de week afstandsonderwijs.” Dit debat werd live op YouTube uitgezonden waarbij toeschouwers een reactie konden nalaten tijdens het debat.

Het hele DigiTeam met de debaters zijn present!

Rob, Sophie en Dicky zijn de juryleden van de digitale finale terwijl Hélène, een welgekende vrijwilligster, de rol van moderator mocht aannemen. Dankzij een online trekking werden de twee teams opgesplitst in het team pro en het team contra. Emma en Timmy zijn pro, terwijl Senne en Linus, beter gekend als het team Sinus, als contra-team geloot werden. De teams krijgen een half uur tijd om te overleggen en als ze terugkeren, zal er hevig gedebatteerd worden.


Bij hun terugkeer begint het pro-team met een krachtige opsomming waarom twee dagen in de week afstandsonderwijs een goede zaak zou zijn: het verhelpt het leerkrachtentekort, minder verplaatsingen zouden nodig zijn wat beter is voor het milieu, leerlingen zouden meer kennis vergaren over technologie en het zou tijdwinnend zijn. Voor Emma is het “het beste van twee werelden combineren.”  

Het contra-team daarentegen legt meer de nadruk op het financiele, pedagogische en sociale aspect. Zij vinden dat armoede een grote tegenrol speelt in het waarmaken van afstandsonderwijs, het aanschaffen van een computer, micro en camera kan kostelijk zijn. Daarnaast is lichaamstaal een belangrijk gegeven bij lesgeven en er zou een leerachterstand kunnen ontstaan omdat leerlingen hun structuur kunnen verliezen. Senne gebruikt hierbij zichzelf als voorbeeld en verliest de tijd uit het oog. De tijdslimiet die hij kreeg loopt onder nul en hij krijgt nog enkele seconden om zijn zin af te ronden. 


Het volgende half uur wordt ingezet en de twee teams verdwijnen elk in hun persoonlijke Zoom-kamer. De eerste ronde verliep vlot, maar de tweede ronde zal helemaal anders verlopen. Hélène, de moderator, zal tussenkomen en de twee teams tegen elkaar opzetten. Dat doet ze door vragen te stellen aan een team waarop die zal moeten reageren, vervolgens zal het andere team de kans krijgen om zich te verweren.

Het volgende half uur is verlopen en Hélène vraagt om verduidelijking aan het pro-team over het armoede probleem die het contra-team vaststelde. Emma wijst erop dat het gaat over het onderwijs van de toekomst en dat dat geen probleem meer zou zijn. Timmy versterkt zijn teamgenote door te verduidelijken dat de coronacrisis geen correcte representatie is van hoe de toekomst er volgens hen zou uitzien. Linus gaat in de tegenaanval en legt uit dat moeilijke thuissituaties iets zal zijn van alle tijden, hoe erg dat ook mag klinken.


Hélène wil ook de reactie van het contra-team horen over milieu-argument die het pro-team voorlegde in de eerste ronde. Linus reageert snel en vertelt dat bussen altijd zullen rijden, ongeacht er school is of niet. Senne versterkt zijn teamgenoot en gaat verder: het gaat om twee dagen in de week, het maakt geen verschil. Vervolgens wordt er gedebatteerd over het sociale aspect die het contra-team voorlegde. Timmy vindt dat sociaal contact nog altijd aanwezig zal zijn, maar op een afwisselende wijze. Daarnaast breekt Emma het verhaal af van Senne die niet kan opstaan ‘s ochtends: “via zelfstandig leren kan  zelfdiscipline aangeleerd worden.”

Het fameuze finaledebat

De tweede ronde is aan zijn einde geraakt met een laatste argument van het contra-team: “via afstandsonderwijs wordt het lesgeven nog onpersoonlijker.” De derde ronde is een samenvatting van de teams hun standpunten. Voor het pro-team moet digitalisering omarmt en geïmplementeerd worden. Het contra-team toont begrip voor het pro-team, maar ze blijven bij hun standpunt: de nadelen wegen zwaarder door dan de voordelen. Nu is de tijd aangekomen dat de jury zal beraadslagen.

De teams zijn enthousiast en wensen elkaar het beste toe. Ze herinneren zich het debat die ze voerden in Hasselt, 4 maanden geleden. Toen hebben Emma en Timmy gewonnen en een plaatsje veroverd in de finale in het Vlaams Parlement. Terwijl er een losse sfeer hangt, zingen de toeschouwers “Take Me Home, Country Roads” van John Denver. Er zijn supporters aanwezig voor beide teams en de juryleden komen terug. “Het moment van revenge of bevestiging is aangebroken”, vertelt Hélène. Na een korte spanning worden de winnaars bekendgemaakt: team contra wint de Digitale Debatwedstrijd. 

Ondertussen zingen de supporters van het team Sinus “We Are The Champions” van Queen, terwijl de andere supporters het contra-team feliciteren met hun overwinning. Het debat wordt afgesloten met een bedanking aan iedereen die aanwezig was. Het is bijna negen uur en de livestream stopt. De toeschouwers en de teams zullen elkaar in september weerzien tijdens de grote finale, na de coronacrisis. Het zal de derde keer zijn dat Emma en Timmy tegen Senne en Linus zullen debatteren.

Dit artikel werd verzorgd door Louise Dereumaux als project voor haar opleiding Journalistiek.


Als laatste sidenote; door het succes van onze, laat ons zeggen, try-out editie van de Digitale Debatwedstrijd, zullen er mogelijks nog nieuwe edities volgen van de Debatwedstrijd in dit format! Dus keep an eye out ;).