Lesmateriaal voor coaches

Al ons lesmateriaal is gratis. Je kan een aanvraag doen door je naam, voornaam, postcode, geboortejaar, mailadres en functie op te geven. Nadien worden de documenten per mail verstuurd. Wij houden graag het overzicht op het aantal aanvragen en verspreiding van deze tools.

Handleiding voor coaches

In deze handleiding vindt u materiaal om met een hele klas of enkele leerlingen aan de slag te gaan. Deel 1 bestaat uit theorie (wat is debatteren, wat is een argument?) en in deel 2 vindt u een heel arsenaal aan activerende werkvormen. De activerende werkvormen zijn opgedeeld volgens de retoriek van Aristoteles:

spreken met overtuiging (ethos) – het publiek beroeren (pathos) – correct leren argumenteren (logos)

Daarnaast zijn ook nog overkoepelende debatvormen terug te vinden waarin al het voorgaande samenkomt.

Lesvoorbereidingen – on hold

Debatteren, debatteren… Wie z’n best doet, zal het leren! Succes!