Reglement

Beoordelingscriteria

Tijdens de debatten worden de teams beoordeeld door onze professionele jury. Aan de hand van enkele beoordelingscriteria garanderen we dat iedereen zo eerlijk mogelijk punten scoort.

Hoe werkt dit precies? De jury beoordeelt de debaters op argumentatie en presentatie. Dit wil zeggen dat er bij argumentatie wordt gelet op de kracht van de argumenten en hoe goed de teams zijn voorbereid. Onder het deel presentatie wordt er gekeken hoe goed het team samenwerkt, of ze met respect het debat aangaan en of ze overtuigend weten te communiceren.

Als we de beoordelingscriteria in een handig schemaatje gieten, ziet het er zo uit:

Presentatie

Argumentatie

 • Weerleggen argumenten en drogredenen tegenpartij
 • Onderbouwen argumenten
 • Gestructureerd betoog houden

Voorbereiding

 • Hebben inzicht en kennis over de stellingen
 • Scheiden meningen en feiten
 • Leggen inhoudelijke verbanden

Argumentatie

Samenwerking

 • Complementaire en evenwichtige samenwerking
 • Gebruiken de tijd
 • Blijven binnen tijdslimieten

Respect en communicatie

 • Debatteren met respect tegenover de tegenstander en sociale, culturele en ecologische diversiteit
 • Overtuigen met verbale en non-verbale communicatie en geloven in het eigen standpunt
 • Spreken helder en duidelijk Nederlands

Regelement

Hier kan je het reglement downloaden!