Stellingen

Waar liggen jongeren nu écht wakker van? We hebben dit jaar 9 stellingen gebundeld in drie clusters aan de hand van de belangrijkste jongerenthema’s volgens de Vlaamse Jeugdraad. Met de clusters ‘goed in je vel’, ‘groen achter de oren’ en ‘geef diversiteit een kans’ krijgen deelnemers de kans om te debatteren over brandend actuele thema’s. Benieuwd? Neem snel een kijkje naar de stellingen!

Alles begint bij jezelf. Hoe goed voelen jongeren zich in hun vel en hoe motiveren we anderen om zelfzeker door het leven te gaan? Kijk eens naar de cluster ‘goed in je vel’. Maar waar blijft die klimaatrevolutie? Check de cluster ‘groen achter de oren’. Ten laatste hebben we de cluster ‘geef diversiteit een kans’. Hoe moeten we als maatschappij omgaan met diversiteit en welke rol kunnen jongeren hierin spelen? Debatteer mee!

Hoe begin je met de voorbereiding van deze stellingen? Wij helpen jullie graag op weg! Wij verzamelden enkele interessante artikels waar jullie hopelijk inspiratie uithalen om met de negen stellingen aan de slag te gaan! Veel succes!

 

Onder elke stelling staat er een kleine inleiding van wat de stelling inhoudt met daaronder enkele citaten uit de bronnen die terugslaan op de betreffende stelling.

Cluster 1: GOED IN JE VEL

Naaktfoto’s versturen. Volgens het onderzoek van Apestaartjaren hebben 12% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar al eens seksueel getinte foto’s van zichzelf gedeeld met anderen, twee jaar geleden was dat nog maar 8%. Dit fenomeen zit duidelijk in de lift: de laatste jaren experimenteren meer en meer jongeren met sexting. Sommigen zeggen dat sexting de moderne manier van flirten geworden is -een normale stap in de seksuele ontwikkeling van jongeren. Anderen beweren dat dit regelrechte kinderpornografie is, altijd grensoverschrijdend, en bovendien illegaal.

Pro

“Ook als de seksuele handelingen met instemming van de minderjarige(n) zijn vastgelegd – bijvoorbeeld in het geval van sexting – is er sprake van kinderporno. Het gaat immers om op beeld vastgelegde seksuele activiteiten door (een) minderjarige(n). Dus ook als een minderjarige zich uitkleedt voor een webcam of een meerderjarige een minderjarige benadert met seksuele verzoeken via (social) media als SnapChat en Whats App hebben we het over kinderporno.”
– Bron: politie.nl

Contra

“Nochtans, wanneer de sextingactiviteiten tussen minderjarigen met wederzijdse toestemming gebeurt, hoeft er niet altijd sprake te zijn van kinderpornografie. Volgens de Europese regelgeving kan het met onderlinge toestemming maken en versturen van een sext gezien worden als een element van de seksuele ontdekkingstocht binnen de ontwikkeling van jongeren.”
– Bron: ikbeslis.be

 

Influencers zijn niet meer van het internet weg te denken.  Via sociale media delen ze hun persoonlijke leven met de rest van de wereld. Hun boodschappen kunnen uiteenlopend zijn: van fitnessadvies naar reisverhalen of zelfs politieke bewegingen. Een ding is zeker, ze inspireren hun followers. Maar kan een overvloedige blootstelling aan het gecreëerde ‘ideale leven’ van influencers jongeren het gevoel geven dat ze niet goed genoeg zijn? Of helpen influencers jongeren net om zich over bepaalde angsten heen te zetten en hen te motiveren? 

Pro

“Hiertegenover staat dat YouTube in hetzelfde onderzoek vrij goed scoort en zelfs een positieve uitwerking heeft op zelfexpressie, emotionele steun en begrip voor andermans gevoelens. ‘Dit komt denk ik door de content van vloggers’, stelt Coster. ‘Vloggers ontlenen hun online bestaansrecht aan echte, ongepolijste, content. Hierdoor raken ze bekend met het ‘echte leven’. Dingen als relaties, sociale omgang en omgaan met verlies komen namelijk allemaal voorbij. Ik denk dat vloggers gemiddeld genomen een positief effect op tieners hebben. Ze verbreden het wereldbeeld van de kijkers en laten ze in aanraking komen met situaties, gevoelens en emoties die ze anders waarschijnlijk niet zo snel of niet frequent zouden ervaren.”
– Bron: eoswetenschap.eu

Contra

“Veel sociale media scheppen een onrealistisch beeld van de werkelijkheid en kunnen jongeren zo een laag zelfbeeld bezorgen, meldden de onderzoekers. Vooral Instagram scoort slecht, omdat het hele medium rond foto’s draait. “Instagram laat meisjes en vrouwen snel denken dat hun lichaam niet even goed is als dat van anderen, ook al gaat het dan vaak om foto’s die bewerkt zijn en filters bevatten”, klinkt het. Om dit effect tegen te gaan, stellen de wetenschappers voor dat Instagram en de andere media enige veranderingen doorvoeren. Zo zou er duidelijk aangegeven moeten worden welke foto’s bewerkt zijn, en zou er een manier moeten komen om mensen met mentale problemen te identificeren en te helpen.”
– Bron: hln/be

 

In Nederland kunnen vrouwen een abortus krijgen tot 22 weken, in België echter ligt die grens veel lager op 12 weken -althans voor niet-medische redenen. Vrouwen die dus twee keer hun maandstonden missen kunnen al uit de boot vallen. Naar het buitenland gaan en een (kostelijke) abortus ondergaan is vaak nog de enige uitweg. Hinkt België met deze wetgeving achterop vergeleken met onze buurlanden? Of is het niet meer dan normaal dat 12 weken de grens is? Een gevoelige discussie, maar met het recht op abortus dat wereldwijd onder druk staat, belangrijker dan ooit.

Pro

“De abortuscentra staan achter het voorstel om de termijn op te trekken tot twintig weken. ‘Het gaat om een relatief kleine groep vrouwen die naar Nederland trekken, maar onze ervaring leert wel dat het meestal kwetsbare vrouwen zijn die vaak in moeilijkheden zitten’, zegt Karine Vrancken, coördinator van de vzw Luna, die de abortuscentra in ons land overkoepelt. ‘Het is een land als België onwaardig dat zij nog steeds naar het buitenland moeten gaan. Het is zoals dertig jaar geleden, toen er nog geen Belgische abortuswet was. Ook toen trokken vrouwen naar ­Nederland voor een abortus.’”
– Bron: standaard.be

Contra

“Volgens Vandenbussche moet er onderscheid gemaakt worden tussen abortus om sociale redenen en abortus om medische redenen. ‘Ik heb er moeite mee als een normale zwangerschap van 22 weken wordt afgebroken om sociale redenen. Ergens doet het toch pijn als je hoort dat het leven van volkomen gezonde kinderen zo laat wordt beëindigd.’ Een abortus om medische redenen is totaal iets anders, zegt hij. ‘Dat zijn kinderen die in principe heel gewenst zijn, maar die zeer ernstige lichamelijke en geestelijke afwijkingen hebben.”
– Bron: volkskrant.nl

 

Cluster 2: GROEN ACHTER DE OREN

Iedereen heeft de mond vol over het klimaat. In het afgelopen jaar zagen we immense hoeveelheden jongeren (en ouderen) op straat komen met de eis om het klimaat de topprioriteit te maken op de politieke agenda. Welke balans stellen we op na de veelvuldige klimaatmarsen? Hebben de klimaatmarsen ervoor kunnen zorgen dat de maatschappij meer begaan is met het klimaat of zijn deze protestacties een maat voor niets geweest?

Pro

“We tonen aan dat de eis voor een beter klimaatplan en een eis voor een veilige toekomst, iedere Belgische burger aangaat”, zegt Charlotte Scheerens van Climate Express. “Concreet verwachten wij dat politici hun job beginnen te doen. Er is een internationale klimaattop. België heeft het de afgelopen jaren niet zo goed gedaan daar. Zij hebben nu een kans om dit te keren.”
– Bron: vrt.be

Contra

“Ik ben natuurlijk erg voor maatschappelijk betrokken jongeren. Maar, met alle respect, spijbelen voor het klimaat is op dit moment een beetje modieuze onzin. Spijbelen of staken doe je namelijk om iets op de politieke agenda te zetten. En wat staat er dit jaar pontificaal op de politieke agenda? Juist: het klimaat.”
– Bron: nporadio1.nl 

 

Gratis openbaar vervoer voor iedereen. Sowieso is het positief voor het milieu: mensen kunnen gestimuleerd worden om minder de auto te nemen. Ook zorgt deze maatregel ervoor dat iedereen ongeacht financiële middelen het recht heeft op openbaar vervoer. Toch hangt er een groot kostenplaatje aan dit verhaal. Willen we dit als maatschappij doorgerekend krijgen op onze belastingbrief? Of moet openbaar vervoer helemaal niet gratis zijn voor iedereen, maar enkel de meest kwetsbare groepen in de maatschappij?

Pro

“De prijzen van zowel De Lijn als de NMBS stijgen veel sneller dan de lonen. Nochtans zou het openbaar vervoer steeds goedkoper moeten worden als we willen inzetten op sociaal en ecologisch transport. Het openbaar vervoer is een sociaal en ecologisch alternatief voor de auto. Het zal ons helpen om onze klimaatambities waar te maken en een verhoogd gebruik van het openbaar vervoer kan de luchtkwaliteit in de steden gevoelig verhogen. In een land waar de luchtkwaliteit in vele steden dramatisch is, is de nood om over te schakelen op minder vervuilende transportmogelijkheden nog groter.”
– Bron: nl.redfox.be

Contra

“Belangrijk is in elk geval dat de maatschappelijke kostprijs niet te verwaarlozen is. Het lijkt op basis van de huidige resultaten belangrijker in te zetten op kwalitatief openbaar vervoer en gratis openbaar vervoer te beperken tot een aantal doelgroepen dan om gratis openbaar vervoer voor iedereen te voorzien. Het tijdelijk gratis maken van het openbaar vervoer kan een goede maatregel zijn. Het laat mensen met het aanbod kennismaken, zodat ze er in de toekomst misschien vaker gebruik van maken.”
– Bron: duurzame-mobiliteit.be

 

Als je het wereldwijde web heel grondig afschuimt kan je met Ryanair enkeltjes vinden voor amper 5 euro. En als je minder goed zoekt, kan je nog altijd tickets vinden voor 40 euro of minder. Daarmee kan je bijna heel Europa ontdekken. Goed voor de wanderlust, minder goed voor het milieu. Zouden mensen niet beter gestimuleerd worden om andere vervoersmiddelen -die ecologischer zijn -te nemen? Een klimaattaks op vliegtickets kan een begin zijn. Maar is dit wel eerlijk ten opzichte van de minder gegoede onder ons die eens voor een keertje op reis willen?

Pro

“De luchtvaartsector in Nederland kwam onlangs al met een eigen plan, waarbij fors werd ingezet op een herindeling van het luchtruim, schonere vliegtuigen en biobrandstoffen. „De enige realistische aanpak is het gebruik van duurzame brandstoffen. Biobrandstoffen en in de toekomst synthetische brandstoffen”, voorspelt CE Delft. Maar dat is aanzienlijk duurder dan gewone kerosine, zodat volgens het bureau er of een verplichting moet komen op duurzame brandstoffen of een subsidie.”
– Bron: haarlemsdagblad.nl

Contra

“Een nieuwe belasting levert zelden applaus op. Het bijzondere van de vliegtaks die het kabinet [van Nederland] vanaf 2021 wil invoeren is dat de kritiek van twee kanten komt. De luchtvaartsector, aangevoerd door KLM-topman Pieter Elbers, waarschuwt voor nadelige economische gevolgen. Minder omzet voor luchtvaartbedrijven, verlies van misschien wel 5.000 banen. De planeet wordt er niet beter van, zegt de sector: er zal nauwelijks minder worden gevlogen, en de opbrengsten van de belasting – 200 miljoen euro per jaar – gaan naar de schatkist en niet naar verduurzaming van de luchtvaart.”
– Bron: nrc.nl

 

Cluster 3: GEEF DIVERSITEIT EEN KANS

Op een ‘gender reveal party’ willen ouders op een originele manier aan de wereld bekend maken of ze een meisje of jongen gaan krijgen. De traditie wil natuurlijk dat de roze kleur een meisje betekent en de blauwe een jongen. Zelfs voor kinderen worden geboren krijgen ze al een label opgeplakt. Zou het niet beter zijn moesten we onze kinderen vrij van genderstereotypen opvoeden? Dan kunnen ze later zelf beslissen hoe ze zich willen identificeren. Of kan het helemaal geen kwaad dat we gerokte meisjes met poppen laten spelen en stoere jongens met soldaatjes?

Pro

“Meisjes houden van roze en spelen met poppen, de lievelingskleur van jongens is blauw en ze spelen met auto’s. Dit is even heel zwart-wit beschreven wat er gebeurt in een wereld waarin meisjes meisjesdingen doen en jongens met jongensspeelgoed spelen. Nu betekent het niet dat als je genderneutraal opvoedt, dit niet meer kan. Wel geef je je kind doelbewust aspecten uit beiden werelden mee. Je wil jongens meegeven dat het niet erg is als hun favoriete kleur zich in het roze spectrum bevindt en dat meisjes heus op voetbal kunnen (al een tijdje in opkomst gelukkig!) of een racebaan in hun kamertje kunnen hebben liggen zonder meteen te worden bestempeld als tomboy.”
– Bron: famme.nl

Contra

“Een genderneutrale opvoeding is natuurlijk onmogelijk. De wereld van het kind beperkt zich niet tot speelgoed en het eten van beschuiten met blauwe of roze muisjes – zaken die ouders direct kunnen beïnvloeden. Kinderen worden ook geconfronteerd met een buitenwereld die mede geschapen is door vorige generaties. Ze kijken tv en films, worden voorgelezen uit boeken en gaan naar musea. Wat zou je niet allemaal moeten doen om kinderen te beschermen tegen al die ‘culturele constructies’ van mannelijkheid en vrouwelijkheid? Klassieke sprookjes, Disneyfilms, Mary Poppins, The Sound of Music, Asterix en Obelix zijn uit den boze. Ook de schilderkunst is niet bepaald genderneutraal: het Melkmeisje van Vermeer, de vele portretten van vrouwen in zijden jurken, de Madonna’s van Rafaël doen ook aan genderstereotypering.”
– Bron: volkskrant.nl

 

Vroeger droeg iedereen een uniform. Vandaag hechten we meer waarde aan zelfexpressie en willen we dat jongeren zelf kunnen beslissen hoe ze zich kleden. Moeten we dit archaïsch verleden voorgoed achter ons laten? Of zat er eigenlijk wel iets in het idee van uniformen? Als iedereen hetzelfde draagt kan dit het groepsgevoel versterken. Ook geen plek meer voor dure merkkledij waarmee de rijkeren kunnen opscheppen. Maar is de zelfontwikkeling bij jongeren niet veel belangrijker dan enkele uiterlijke voordelen?

Pro

“Een van de problemen die een schooluniform kan voorkomen is pestgedrag over kleding; voor tieners is persoonlijke expressie erg belangrijk maar het uniform maakt iedereen gelijk. Daardoor valt het onderscheid weg van jongeren die dure merkkleding kunnen dragen en diegenen die dat niet kunnen. Een vrouwelijke stemmer die in het buitenland is opgegroeid, bevestigt dit. „Ik ben zelf als Nederlandse in het buitenland opgegroeid waar een schooluniform op alle scholen verplicht is. Discriminatie op gebied van kleding komt daar niet voor.” Zij noemt overigens nog een voordeel: „het kan ouders aanzienlijk schelen in de kledingkosten.”
– Bron: telegraaf.nl

Contra

“Tegenstanders geloven dat een uniform ook een neveneffect kan hebben, een gevoel van verstikking dat leerlingen verhindert om zich ten volle te uiten. Bovendien kan de verplichte aankoop van een uniform een aanzienlijke uitgave voor kansarme gezinnen betekenen. Daarnaast kan, tenzij er een specifiek model wordt opgelegd, de kwaliteit van de kleren van kind tot kind variëren, wat eveneens tot discriminatie kan leiden. Omdat het de scholen van elkaar onderscheidt, kan een uniform ook bijdragen aan de vorming van een elitair imago.”
– Bron: nlmetrotime.be

 

De sportwereld is een miljardeneconomie. Toch sijpelt er enkel een fractie door naar vrouwensporten. Niet enkel het loon is verre van gelijk(aardig), ook het prijzengeld ligt mijlenver uit elkaar. Natuurlijk zijn mannensporten meer bekeken dan de vrouwelijke varianten -op enkele sporten zoals beachvolleybal na. Die trekken dan ook meer sponsors aan. Maar moet het prijzengeld altijd afhankelijk zijn van de populariteit van de sport? Zou het geen goed signaal zijn tegen het seksisme in de sportwereld om het prijzengeld voor vrouwen en mannen in elke discipline gelijk te trekken?

Pro

“Zie vrouwen niet als een maatschappelijk project binnen de bestaande sponsorafspraken, maar het claimen van een effectief sponsorship passend bij de sporter en het merk. Zolang er nog zoveel ongelijkheid is binnen de sport, kun je als merk juist nu het verschil maken. Dit is natuurlijk kort door de bocht, want je wil als sponsor er ook iets voor terug dan alleen maar een goede naam. Daarom is het ook aan de bonden, clubs en sporters zelf om te zorgen voor professionalisering en zichtbaarheid. Gelijke rechten, kansen en vergoedingen. Want het zou voor een merk net zo aantrekkelijk moeten zijn om zowel een man als vrouw te sponsoren. En vrouwen zelf? Die kunnen zich op hun beurt blijven inzetten door te laten zien waar het nu ‘misgaat’, niet genoegen te nemen met minder en niet alleen naar de mannen te wijzen maar vooral door samen te werken.”
– Bron: sportnext.nl

Contra

“Waarom zouden er in de professionele sport eigenlijk beloningsverschillen
zijn tussen mannen en vrouwen? In zijn tekstboek Sports Economics, identificeert de Amerikaanse sporteconoom Rodney Fort vier factoren die specifiek de vraag naar sport bepalen: de atletische prestatie; de intensiteit van de competitie; communaliteit (gemeenschappelijk bindmiddel, red) en winnen. Consumenten zijn eerder bereid te betalen voor sport van hoog niveau, een wedstrijd die spannend is, waarover ze ook nog met anderen kunnen praten, en men ziet het liefst dat de eigen favoriet wint.Op basis van deze eenvoudige criteria, zijn beloningsverschillen in de sport goed te begrijpen. De meeste mannensporters gaan sneller, hoger, harder, denk aan schaatsen, hardlopen, etc. Daarnaast is de top in veel mannensporten breder dan in de meeste vrouwensporten.”
– Bron: businessinsider.nl

 

Hieronder kan je de stellingen beknopt bekijken.

Download ‘m hier en hang hem boven je bed!